AMSTERDAM - Computernetwerken van Rijkswaterstaat, KLM en het televisieprogramma '2Vandaag' zijn vrij toegankelijk. In het televisieprogramma 'Zembla' is op donderdagavond 3 juni a.s. (VARA/NPS, 21.10 uur Ned. 3) te zien hoe in vijf minuten vertrouwelijke informatie van deze bedrijven voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt. De drie organisaties gebruiken draadloos internet, het zogenaamde 'wifi', dat niet beveiligd is.

Bij Rijkswaterstaat was al het computerverkeer tussen ingenieurs van het Rotterdamse kantoor van de directie Zuid Holland te volgen. Om er zeker te weten dat het open staan van deze verbinding geen incident was, heeft Zembla een week na de eerste test de verbinding opnieuw onderzocht. Ook op dat moment waren documenten en e-mails van het personeel direct toegankelijk. Ook werd ontdekt dat een medewerker van Rijkswaterstaat een pornosite bezocht op het Internet.

‘Zembla’ constateerde op luchthaven Schiphol 15 computerverbindingen van KLM die niet beveiligd zijn. Computerdeskundige Chris Dee ontdekte een niet beveiligd wifi netwerk van het bedrijf Eurocargo en niet beveiligde KLM systemen bij de aankomst- en vertrekhal en het kantoor van KLM op Schiphol Oost. Deze netwerken waren ook aan elkaar gekoppeld.

Bij het televisieprogramma ‘2Vandaag’ was er sparek van een zelfde soort verhaal. Ook hier was het computerverkeer van de redactie in Den Haag op de voet te volgen.

Computerterreur

Het onderzoek naar de beveiliging van computernetwerken bij deze drie instellingen maakt deel uit van ‘Zembla’ over computerterreur.

Door een overkoppeling van computersystemen op het Internet, is de onveiligheid enorm toegenomen. Zo stelt Eric Luijf van TNO dat er grote bezorgdheid is over de energievoorziening. Per 1 juli zal deze markt een grote toename kennen van het computerverkeer door de liberalisering. Het computersysteem dat al het dataverkeer van consumenten via het Internet verwerkt, van het Energie Clearing House, is nooit getest door TNO. "Enorme stroomuitval bij het binnendringen van hackers, zoals in de VS al gebeurd is, kan in ons land ook," zegt Theo Camps, voorzitter van adviesbureau Berenschot, die zich als hoogleraar specialiseerde in de energievoorziening.

Pieper

Roel Pieper, hoogleraar informatica, pleit voor een veel krachtiger aanpak van computerveiligheid door het kabinet. De risico’s van systeemuitval die er nu bestaan moeten volgens Pieper worden teruggedrongen door één centrale regie. Nu ligt het ICT beleid verspreid over vijf ministeries. Pieper pleit ook voor het invoeren van een nationaal veiligheids keurmerk voor alle computersystemen. Dit is een van zijn adviezen die hij in de commissie Breedband aan het ministerie van Economische Zaken voorlegt. In september zal deze commissie haar rapport uitbrengen.

Volgens Roel Pieper gaat het bij de toegankelijkheid van KLM, Rijkswaterstaat en ‘2Vandaag’ om een fout van het management. De wifi techniek is volgens hem niet moeilijk te beveiligen. “Het is gewoon een kwestie van een goede tik op vingers hier”, aldus de voormalig topman van Philips.

Reacties bedrijven

Rijkswaterstaat betreurt de kwestie zeer en laat weten de openstaande verbinding onmiddellijk te hebben gesloten. Tegen de medewerker die porno websites bekeek zijn ‘passende maatregelen’ genomen.

KLM erkent dat ‘Zembla’ toegang heeft gehad tot het wifi netwerk van KLM-Schiphol, maar het systeem verder binnendringen zou volgens de KLM niet mogelijk zijn geweest.

De woordvoerder van ‘2Vandaag’ ontkent dat het systeem zomaar toegankelijk is, maar kondigt wel aan dat het wifi netwerk op korte termijn vervangen wordt.