DEN HAAG - Leerlingen in het basisonderwijs kunnen volgend schooljaar leren hoe ze kunnen voorkomen op internet in aanraking te komen met porno, geweld en andere zaken die voor kinderogen niet geschikt zijn. Scholieren die lessen volgen in veilig gebruik van internet kunnen hier een diploma voor krijgen.

Het ministerie van Economische Zaken heeft woensdag met een aantal partijen, waaronder de stichting De Kinderconsument en de stichting Ict op school, afgesproken om verantwoord gebruik van de computer door scholieren te gaan bevorderen.

Ruim een miljoen kinderen die op de basisschool zitten, surfen op internet. Van hen is ruim de helft wel eens gestuit op websites met informatie of plaatjes die niet geschikt voor hen waren. Verder leren de scholieren met het nieuwe lespakket hoe zij op een gezonde manier voor het computerscherm kunnen zitten. Ze krijgen instructies over het voorkomen van RSI en internetverslaving.

Ook ontvingen woensdag zeven bedrijven die scholen een toegang tot internet verschaffen een kwaliteitscertificaat. Scholen mogen sinds 1 januari zelf een internetprovider kiezen, maar door het grote aanbod is het soms moeilijk kiezen. De bedrijven met het keurmerk, dat is ontwikkeld door Ict op School, kunnen de scholen een helder aanbod doen en hebben een klachtenregeling.