AMSTERDAM - Het onderwijssysteem in Nederland bereidt leerlingen niet goed voor op het leven in de digitale wereld. Het leert ze vooral 'vaardigheden die hun ouders nodig hadden'. 

Het onderwijs moet daarom flexibeler worden en meer ruimte bieden voor verscheidenheid van mensen, en ICT op school kan daarbij helpen. Dat betoogt eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) in haar zaterdagse column in Het Financieele Dagblad.

Digitale technologie moet worden ingezet om het onderwijssysteem aan te passen aan de leerlingen, waar nu nog wordt geprobeerd om alle leerlingen in hetzelfde systeem te dwingen, ongeacht hun talenten en leerbehoeften. Alleen op die manier worden genoeg toekomstige arbeidskrachten opgeleid om het groeiende Europese tekort aan ICT-personeel op te heffen, meent Kroes.

Eerder liet ze al weten dat er in Europa 700.000 vacatures zijn in de ICT-sector en dat er ondanks de crisis nog elk jaar veel banen bijkomen.