AMSTERDAM - Artsen kunnen vanaf donderdag op internet een test doen om te kijken of ze last hebben van stress. Na het beantwoorden van 175 vragen, bepaalt de computer of de arts last heeft van stress. Indien nodig verwijst de computer de arts naar een collega-arts (psycholoog).

De 175 vragen gaan over de praktijk van de testpersoon, zo blijkt uit een bericht uit het NRC Handelsblad donderdag. Zo staan er vragn in als 'Hoe vaak komt het voor dat patiënten tegen u vloeken of schelden?' en 'Heeft u het afgelopen jaar een medische fout gemaakt?'.

De test is een initiatief van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). "De stressmeter is nodig omdat we signalen ontvangen dat veel artsen lijden onder te hoge werkdruk", vertelt projectleider A. van Rooijen in de krant. "Specialisten hebben meer last van burn-out dan huisartsen."

De KNMG verwacht dat ongeveer 10.000 artsen per jaar zullen meedoen.De stressmeter is te vinden op www.artsennet.nl/knmg