LONDEN - Een driedimensionale internetkerk probeert tevoorkomen dat de eredienst op het wereldwijde web nog eens wordtverstoord door hackers die zichzelf voordoen als 'satan'. Hetaltaar en de preekstoel van de kerk zijn niet langer toegankelijkvoor gelovige internetgebruikers.

Wanneer een bezoeker van de pagina het waagt te vloeken, wordthij automatisch uit de kerk verwijderd en naar de virtuele helgestuurd, meldde de BBC op Hemelvaartsdag.

De internetpagina wordt betaald door de methodistische kerk enkrijgt dagelijks 10.000 bezoekers. Die kunnen een driedimensionaalfiguur uitzoeken die namens hen knielt, bidt, liederen zingt en'Halleluja' roept. Australische en Amerikaanse bezoekers dieinlogden als 'satan', begonnen echter tirades af te steken vanaf depreekstoel en riepen krachttermen vanaf de kerkbankjes.