BRUSSEL - Een Europees voorstel om software octrooieerbaar te maken, is dinsdag een stapje dichterbij gekomen. De Europese ministers van concurrentiezaken hebben ermee ingestemd. Nu moet het europarlement er nog over oordelen. Dat was tot nu toe zeer sceptisch.

Het voorstel, afkomstig van EU-commissaris Bolkestein, is omstreden. Kleinere softwareontwerpers zijn bang dat per saldo vooral grote bedrijven zoals Microsoft ervan profiteren. Zij zouden de patenten gebruiken om verdere bewerkingen door kleine bedrijven te bemoeilijken.

Suggestie

Volgens minister Brinkhorst van Economische Zaken is dat een misverstand. "Er wordt de suggestie gewekt dat we naar een Amerikaans model toegaan, maar dat is helemaal niet waar", aldus de D66-minister, die in het europarlement ook zijn eigen partij tegen zich heeft.

De ministers hebben het oorspronkelijke voorstel aangepast om aan de bezwaren van het parlement tegemoet te komen. Zo is het niet mogelijk om een octrooi te krijgen op pure software. (Het auteursrecht kan soms wel van toepassing zijn.)

Nieuw

Patenten zijn alleen mogelijk op uitvindingen die echt nieuw zijn en gekoppeld zijn aan producten die afhankelijk zijn van die software. In september wordt duidelijk of het parlement met deze aanpassingen kan leven.

In Brussel hebben softwaremakers diverse keren gedemonstreerd tegen de regeling. Ze zijn bang dat gratis besturingssystemen zoals Linux in gevaar komen als bedrijven als Microsoft software kunnen patenteren.