AMSTERDAM - Woensdag 19 mei treedt de nieuwe Telecomminicatiewet in werking, waarin ook het versturen van spam in Nederland aan banden wordt gelegd. De voornaamste winst is dat verzenders voortaan moeten kunnen bewijzen dat de ontvangers zich daadwerkelijk hebben aangemeld voor commerciële, charitatieve of ideële berichten, zo meldt Stichting Spamvrij.nl.

Ook het vervalsen of verhullen van de afzender van spamberichten is voortaan verboden.

Stichting Spamvrij.nl meldt echter dat de nieuwe Nederlandse anti-spamwet niet volmaakt is en dringt aan op een wijziging van de wet: "De enige manier om serieus iets aan de spamproblematiek te doen, is alle ontvangers te vrijwaren van ongewenste bulk e-mail. Bedrijfsadressen mogen nog onverminderd bespamd worden."

"De overheid zag ten eerste niet in dat het buitengewoon moeilijk is om een onderscheid te maken tussen bedrijfs- en consumentenadressen, en meende ten tweede (abusievelijk) dat bedrijven wél graag spam ontvangen."

Verder vreest Stichting Spamvrij dat het Nederlandse publiek te hoge verwachtingen heeft van de wet. "De OPTA, die de nieuwe wet moet handhaven, zal overspoeld worden met meldingen en vragen. Bovendien zal de OPTA ondervinden dat met name het traceren en 'vangen' van de hardcore spammers sterkgespecialiseerde kennis vereist."