AMSTERDAM - De georganiseerde criminaliteit die zich bezighoudt met het maken en verkopen van illegale cd's en dvd's, verhardt aanzienlijk. Waar vroeger nog sprake was van intimidatie, worden de laatste tijd ontvoering en fors geweld niet meer geschuwd.

De muziekauteursrechtenorganisatie Buma/Stemrastichting Brein

"Hierdoor wordt ook de consument er met de neus op gedrukt waarmee hij zich inlaat wanneer hij voor een illegaal product kiest, namelijk sponsoring van gewelddadige criminaliteit." Al eerder zijn volgens Brein kleinschalige piraten het slachtoffer geworden van gewelddadige roofovervallen.

Steekproefsgewijs

In totaal hebben Brein en Buma/Stemra 2542 onderzoeken verricht. Daarvan zijn 2207 onderzoeken door Brein gedaan naar illegale handel op het internet. Ook zijn steekproefsgewijs controles op vele markten gedaan.

In totaal werden in 2001 329 strafrechtelijke onderzoeken uitgevoerd. Vier daarvan werden, met andere opsporingsdiensten, naar de georganiseerde criminaliteit gedaan, meer dan 80 naar de cd-piraterij, 48 naar markten, beurzen en winkels. Ook werden 186 onderzoeken, in samenwerking met de douane, gedaan naar de in- en doorvoer van illegale informatiedragers.

De strafrechtelijke onderzoeken leidden in totaal tot 109 processen-verbaal en de aanhouding van 127 verdachten.