DEN HAAG - Er is de afgelopen jaren veel geld gestoken in aanschaf van computers, maar de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vindt dat die slecht worden benut. De raad schrijft dat in een dinsdag verschenen rapport.

Volgens de WRR moet er meer worden geïnvesteerd om de keuze voor een wetenschappelijke carrière aantrekkelijker te maken. Leerkrachten hebben betere bijscholing nodig om informatie- en communicatietechnologie (ICT) daadwerkelijk in het onderwijs te gebruiken. Ook adviseert de raad een hogere beloning in het onderwijs en in de wetenschap.

De WRR vindt tevens dat er meer geld nodig is voor goede software en vernieuwende leermethoden. "ICT invoeren is mooi, maar als er onvoldoende leerkrachten beschikbaar zijn op alle onderwijsniveaus, dan wordt niet voldaan aan de eisen die de kennissamenleving stelt", aldus de WRR.