Er moet één loket komen in de elektronische communicatiesector dat doorverwijst naar de juiste instantie. De consument krijgt zo meer duidelijkheid in het brede aanbod van klachteninstanties. Dat is een van de aanbevelingen uit een onderzoek dat het EIM heeft uitgevoerd in opdracht van minister Brinkhorst van Economische Zaken.

Omdat de consument vaak niet weet waar hij met zijn klachten terecht kan, klopt hij aan bij een organisatie die hij wel kent. Dit heeft tot gevolg dat de Consumentenbond en de OPTA veel klagers moeten doorverwijzen.