BRUSSEL - De Europese Commissie vindt dat instellingen die de auteursrechten van musici innen, zoals Buma in Nederland, iets te ver zijn gegaan in hun Europese samenwerking voor internetmuziek. De instellingen hebben een onderlinge regeling, zodat een bedrijf dat muziek verkoopt via internet, bij slechts één 'loket' hoeft te betalen voor heel Europa.

De Commissie juicht dat principe toe, zei een woordvoerster maandag. Maar de clubs hebben ook afgesproken dat een muziekverkoper via internet verplicht is zijn zaakjes, inclusief administratiekosten, te regelen bij de instelling in het land van vestiging. Dat is mogelijk in strijd met de antikartelregels.

De Commissie ziet liever dat een bedrijf terecht kan bij om het even welke instelling in Europa. De instellingen hebben tweeëneenhalve maand de tijd om dit bezwaar te weerleggen.