NIJMEGEN/AMSTERDAM - Studenten van de Katholieke UniversiteitNijmegen (KUN) en de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam hebbengezamenlijk een gratis site ontwikkeld voor jongeren die willenstoppen met roken. Het programma uQuit fungeert als persoonlijkebegeleider van de stopper.

Volgens een woordvoerster van de KUN moeten toekomstige stoppershet programma downloaden en een vragenlijst invullen. Op grond vande gegevens uit de vragenlijst zorgt uQuit voor persoonlijke tips,motivatie, ondersteuning en algemene informatie. Het programmabegeleidt de stoppende jongere vanaf het voornemen om te gaanstoppen tot ongeveer een maand nadat de laatste sigaret isuitgemaakt.

Nijmeegse studenten Sociale Wetenschappen hebben gegevensaangeleverd over persoonlijkheidskenmerken van de roker, de socialeomgeving, nicotine-afhankelijkheid en motivatie. Die gegevens zijnin een kennisgestuurde database opgeslagen. De database isontworpen door een Amsterdamse student Kunstmatige Intelligentie.

UQuit is niet commercieel en het programma is afgeschermd voorongewenste reclameboodschappen, aldus de KUN.