GRONINGEN - Via een beeld- en spraakverbinding thuiszorg op afstand verlenen. Dat is de bedoeling van Zorggroep Oost-Nederland en Kittz uit Groningen. Laatstgenoemde begint 1 juni in Noord-Holland (Zuid-Kennemerland) een proefproject met tien thuiszorgcliënten. Het webcamsysteem is een nieuw fenomeen in de thuiszorg.

Elektronica maakt langzamerhand zijn opwachting in de thuiszorg. De groep hulpbehoevenden groeit, terwijl er een krapte is aan personeel in de thuiszorg. "Er dreigt een tekort aan zorgverleners. Zij kunnen onmogelijk iedereen bezoeken. Via een beeld- en spraakverbinding met ons callcenter kunnen we sneller onze klanten bedienen", zegt manager informatietechnologie W. ter Meulen van Zorggroep Oost-Nederland.

Deze instantie bedient tegelijkertijd circa 6000 cliënten. Via een webcam wordt tussen de cliënt en de telefooncentrale van de Zorggroep Oost-Nederland een beeld- en spraakverbinding tot stand gebracht. Het apparaatje is aangesloten op het televisietoestel. "Op deze manier kan de cliënt zichtbaar maken wat zijn probleem is", maakt Ter Meulen duidelijk.

De zorginstantie wil in eerste instantie het systeem testen met maximaal vijftig cliënten. De extra kosten voor de afnemer zijn nog niet bekend. Over de totale investering kan Ter Meulen zich ook nog niet uitlaten. Zorggroep Oost-Nederland wil voor de zomer met de proef beginnen.

Kittz, dat zich bezighoudt met technologische ontwikkelingen in de thuiszorg, begeleidt een project in Zuid-Kennemerland. Daar draait bij drie thuiszorginstanties vanaf 1 juni een systeem op proef. In eerste instantie kan een proefgroep van tien cliënten de cameraverbinding uitproberen. Ook hier brengt een op het tv-toestel aangesloten apparaatje de beeld- en spraakverbinding tot stand tussen de instelling en de cliënt. Over de investering wil Kittz nog niets kwijt.