GRONINGEN - Beide regeringspartijen VVD en PvdA spraken zich tijdens het auteursrechtdebat op Eurosonic Noorderslag uit voor het aanpakken van het downloaden van niet-geautoriseerd materiaal.

De VVD wil een downloadverbod, maar de PvdA is daar tegen. "We moeten naar een heel nieuw model toe", vindt PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug.

Oosenbrug is woordvoerder ICT en overheidsdienstverlening van de PvdA. "Wij zijn tegen het downloadverbod", zegt zij.

"We willen de auteur wel beschermen, maar zonder de consument ermee te belasten." De thuiskopieheffing, een heffing op bijvoorbeeld lege cd’s, dvd’s, smartphones, computers en tablets om het downloaden te compenseren, is volgens haar ook geen oplossing.

Privacy

Judith Sargentini, delegatieleider van GroenLinks in het Europees Parlement en woordvoerder op het gebied van digitale rechten en privacy, is bang dat bij de handhaving van een eventueel downloadverbod de privacy van de burger in het geding komt.

"Ik vind niet dat een bedrijf moet kunnen controleren wat ik doe. De Franse three-strikes-wet waarbij het internet van mensen kan worden afgesloten, is wat dat betreft een schrikbeeld. Wij willen niet dat de burger belemmerd wordt in zijn vrijheid op internet. Het wondermiddel is er nog niet, maar we moeten hoe dan ook op zoek naar een nieuwe manier de mensen laat betalen voor content."  

Keuze

Tweede Kamerlid Erik Ziengs van de VVD vindt echter dat er nu een keuze gemaakt moet worden. Het downloadverbod heeft de voorkeur van zijn partij.

"Als wetgever lopen we altijd achter op de ontwikkelingen in de markt. Het downloadverbod vinden wij eerlijker dan een thuiskopieheffing. Dat zijn de twee smaken die we krijgen aangereikt uit Brussel en je zult een keuze moeten maken om te zorgen dat er een verdienmodel is voor componisten."

Kwetsbaar

Vanuit het publiek merkt kunsteconoom Pim van Klink op dat de beroepsgroep sinds de invoering van het auteursrecht honderd jaar geleden alleen maar kwetsbaarder is geworden, en dat actie daarom geboden is.

"Als de wetgever die groep wil beschermen, dan moet de wetgeving zo snel mogelijk worden geactualiseerd."