DEN HAAG - Door een fout op een overheidsserver is de video van de kersttoespraak van koningin Beatrix maandag al beschikbaar. In de toespraak roept de vorstin op tot vertrouwen in elkaar.

Het bestand blijkt toegankelijk te zijn op een server van de overheid. Het lek werd via Twitter gemeld door ontdekker Anne Jan Roeleveld.

Dankbaar

In de toespraak bedankt de koningin voor de steun die de familie heeft mogen ontvangen doelend op het ongeval van Johan Friso. Ook roept zij op vertrouwen te hebben in de rechtsstaat. "In de rechtsstaat ligt de basis voor een rechtvaardige samenleving", aldus de vorstin.

Bekijk hier de toespraak

Dat vertrouwen moet volgens haar wel worden verdiend. "In openheid en tolerantie ligt een belangrijke grondslag voor vertrouwen. Door de eeuwen heen putte onze maatschappij kracht door de aanwezigheid van mensen met verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden", zegt de koningin. "Verdraagzaamheid heeft ons land sterk gemaakt." 

Europa

Ook breekt de koningin een lans voor Europa. Ze wijst erop dat de Europese Unie welvaart heeft gebracht. "Toch is er meer dan geld alleen. Bovenal biedt Europa ons vrede." Ze wijst erop dat er veel onvrede is, maar, zegt ze: "Europa, dat zijn wij zelf."

"In medemenselijkheid ligt de kern van samenleven. Geloof, hoop en liefde zijn het richtsnoer voor een wereld gegrond op vertrouwen", stelt Beatrix. Zij roept op vooral tot verbintenis. "Kerstmis is een feest van mensen met een goede wil."

Laatste video

Roeleveld deed de ontdekking door op de website van het Koninklijk Huis de laatste video te bekijken. In het internetadres paste hij vervolgens de datum en het volgnummer aan en kon de video downloaden. "Toen ik de koningin hoorde spreken over vertrouwen wist ik genoeg."

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) betreurt het uitlekken van de kersttoespraak van koningin Beatrix. Dat meldde een woordvoerder. De dienst gaat ''een diepgaand onderzoek'' doen naar hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.

Volgens de RVD stond de toespraak ''op stand-by'' op de website rijksoverheid.video.nl. ''Het bestand was voorzien van een numerieke code, niet alleen een jaartal zoals door sommigen is beweerd'', aldus de RVD. ''Die code is door derden ontdekt en wij betreuren dat ten zeerste''.

Miljoenennota

Het is niet de eerste keer dat informatie via overheidssites uitlekt. In 2011 werd de regering in verlegenheid gebracht doordat de miljoenennota uitlekte. Ook daar was het probleem dat de informatie te vroeg online stond en een internetter het adres wist te achterhalen.