AMSTERDAM - Het resultaat van het vervolgonderzoek naar UMTS-straling wordt medio 2005 verwacht. Dit zegt minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst naar aanleiding van Kamervragen. PvdA-er Martijn van Dam stelde de vragen naar aanleiding van de mogelijke schade voor de gezondheid bij blootstelling aan UMTS-straling.

Proefpersonen die worden blootgesteld aan de straling van de zendmasten voor UMTS, klagen over duizeligheid, tintelingen in de vingers en concentratiestoornissen. Dit meldde Trouw vorig jaar naar aanleiding van een onderzoek dat TNO uitvoerde. In de daaropvolgende Kamervragen gaf Brinkhorst toe dat vervolgonderzoek noodzakelijk is. De start van het onderzoek, waar een doorlooptijd van een jaar voor staat, wordt nog voor de zomer van 2004 verwacht.

Vodafone heeft recent het UMTS-netwerk in gebruik genomen. De minister vindt dit niet onverantwoord en weet zich daarin gesterkt door staatssecretaris van VROM, Pieter van Geel. Beiden zien ondanks de mogelijke gevaren geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen ten aanzien van het plaatsen en het in gebruik nemen van UMTS-basisstations.

/LINK
Wat is UMTS?