AMSTERDAM - Diverse organisaties en wetenschappers willen dat het Nederlandse cybersecuritybeleid transparanter wordt. Bovendien moet het meer gaan om persoonlijke beveiliging en moet hard gewerkt worden aan kennis en capaciteit.

Dat blijkt uit een plan (pdf) dat digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF) vrijdag presenteert.

Het voorstel is ondertekend door tal van professoren en diverse organisaties waaronder Ouders Online het Platform Bescherming Burgerrechten.

BoF laat aan NU.nl weten dat de overheid momenteel te veel in paniekvoetbal vervalt. Er wordt nu vooral gereageerd op incidenten, aldus BoF. "Ondertussen dreigt internetvrijheid in de verdrukking te komen."

Persoonlijke beveiliging

De partijen stellen in het plan acht maatregelen voor. De Tweede Kamer debatteert op 6 december over het cybersecuritybeleid. BoF hoopt dat het gepresenteerde plan 'als leidraad kan dienen voor een grondige discussie'.

Het plan stelt onder meer voor om het beleid meer te richten op persoonlijke beveiliging. BoF wil dat de overheid minder persoonsgegevens opslaat, deze decentraliseert en de beveiliging verbetert.

Ook het aanbieden van middelen om consumenten zichzelf beter te laten beveiligen, moet volgens het plan worden gestimuleerd.

Kennis

Een ander belangrijk punt is het uitbreiden van de kennis en capaciteit bij overheidsinstellingen en bijvoorbeeld de politie. BoF spreekt van investeringen in de benodigde kennis bij huidig personeel en een uitbreiding van het aantal ambtenaren met een technische achtergrond.

"Pas als er voldoende kennis en capaciteit is om de huidige bevoegdheden goed aan te wenden, is er aanleiding om over nieuwe bevoegdheden te spreken."

Toezichthouders

De mogelijkheden van toezichthouders worden in het plan juist uitgebreid. De partijen willen dat het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) meer bevoegdheden en budget krijgen om bij grote incidenten snel en effectief te kunnen reageren.

Verder worden de voorbeeldfunctie van de overheid, een meldplicht voor datalekken en het uitwisselen van incidenteninformatie tussen bedrijven en overheidsinstellingen genoemd.