AMSTERDAM - Het nieuwe kabinet van PvdA en VVD wil cybercrime harder aanpakken. Ook moet online privacy beter worden beschermd en wordt de bewaartermijn voor telecomgegevens mogelijk verleng.

"Er is sprake van toenemende bedreigingen en kwetsbaarheden op het terrein van
cybersecurity", schrijven Mark Rutte en Diederik Samsom in het regeerakkoord.

"Die willen we het hoofd bieden door krachten te bundelen met alle belanghebbenden, de opsporingscapaciteit te versterken en het juridisch instrumentarium aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden."

Privacy

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) krijgt meer bevoegdheden om de privacy te waarborgen. Ook zal het CBP onder het kabinet Rutte-II meer boetes mogen uitdelen.

Bij het aanleggen van databestanden moet de bescherming van persoonsgegevens centraal staan. Wie zo'n bestand aanlegt dient een 'privacy impact assessment' te maken, waarin wordt geëvalueerd of de privacy voldoende veilig wordt gesteld.

Verder schrijft het nieuwe kabinet dat netneutraliteit strikt zal worden gehandhaafd.

Mogelijk moeten telecomproviders ook langer gegevens opslaan om oude misdrijven te kunnen oplossen. Er is geen harde afspraak over gemaakt, maar de mogelijkheid wordt open gehouden. De huidige bewaarplicht ligt op één jaar.

Auteursrecht

Ook het auteursrecht moet worden gemoderniseerd. "Het auteursrecht wordt zo gemoderniseerd dat recht wordt gedaan aan de bescherming van creatieve prestaties zonder dat de gebruiksmogelijkheden voor consumenten in het gedrang komen", staat in het regeerakkoord.

Concreter dan dat wordt het niet. PvdA en VVD noemen ook niet concreet het downloadverbod waar het vorige kabinet nog voor pleitte. Uiteindelijk had dat plan geen meerderheid in de Tweede Kamer omdat ook de PVV tegen is.

Het Europeese verdrag tegen internetpiraterij ACTA krijgt in de huidige vorm in ieder geval geen steun van het kabinet. Online kansspelen, sportweddenschappen en pokerspelen moeten streng worden gereguleerd, stelt het kabinet. Daarmee moet het illegale aanbod worden teruggedrongen.