AMSTERDAM - De Nederlandse overheid steunt de opzet van een Europees kenniscentrum voor digitale veiligheid door Nederlandse private partijen.

Dat staat in een verklaring van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Begin oktober werd bekend dat Alliander, DNV KEMA en KPN samen met onderzoeksinstituut TNO en de Radboud Universiteit het kenniscentrum European Network for Cyber Security (ENCS) hebben opgezet.

Dit samenwerkingsverband heeft als doel belangrijke infrastructuur beveiligen. Het NCSC steunt dit doel verwelkomt het initiatief van de private partijen.

Digitale samenleving

"Het feit dat een aantal bedrijven de handen ineen heeft geslagen is een belangrijke stap voorwaarts in ons streven naar een veilige digitale samenleving", aldus het NCSC. "Het NCSC en de Nederlandse overheid brengen dit private initiatief binnen Europa onder de aandacht."

Het ENCS gaat door middel van testen op zoek naar zwakke plekken in infrastructuur. Vervolgens adviseert het bedrijven over kwetsbaarheden en hoe deze verbeterd kunnen worden.

"Omdat in energie-, water- en telecomnetten tegenwoordig steeds meer digitale technieken en ICT zit verwerkt, is de gevoeligheid voor bijvoorbeeld hackers aanzienlijk toegenomen", verklaarden de samenwerkende bedrijven begin oktober.