DRIEBERGEN - Een 16-jarige jongen heeft bekend dat hij de maker is van de video waarin afgelopen week werd gedreigd met een grootscheepse cyberaanval op internetproviders en websites van de overheid.

De jongen heeft zelf contact opgenomen met een speciaal high tech team van de Nationale Recherche.

Zondagochtend kreeg hij bezoek van rechercheurs voor wat is genoemd ''een indringend gesprek'', maakte het Korps landelijke politiediensten bekend.

Het leek er op dat het filmpje op YouTube zou zijn gemaakt door hackersgroep Anonymous. De Nationale Recherche was al tot de conclusie gekomen dat er in die hoek geen activiteiten werden ontplooid voor een grootschalige cyberaanval.

Eenmansactie

De 16-jarige verklaarde tegenover de politie dat het een eenmansactie betrof en dat het niets te maken had met Anonymous. Hij heeft niet nagedacht over de consequenties van zijn actie en heeft spijt betuigd, aldus het KLPD.

De bedreigde bedrijven en instanties hebben extra kosten gemaakt om een eventuele cyberaanval te kunnen weerstaan. Of zij die gaan verhalen op de tiener, is niet bekend. Voor de politie is de zaak afgedaan.