AMSTERDAM - Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda heeft donderdag een brief verstuurd naar de patiënten van wie de medische gegevens toegankelijk zijn geweest na een lek.

De directie biedt hun in de brief excuses aan. De brieven zijn verstuurd in overleg met het College Bescherming Persoonsgegevens.

Er zijn 52 patiëntendossiers van de afdeling interne geneeskunde inzichtelijk zijn geweest. Het zijn digitale versies van oorspronkelijke papieren dossiers van voor 2008. De patiënten om wie het gaat kunnen bij het ziekenhuis opvragen welke gegevens zijn gedownload.

De dossiers, met onder meer diagnoses, echo's, scans en laboratoriumuitslagen, stonden lange tijd onbeveiligd op het net. Een hacker had het lek ontdekt door een voor de hand liggend wachtwoord in te voeren.