DEN HAAG - Niet van 52, maar van 47 patiënten zijn de dossiers ingezien op de computer van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

Het ziekenhuis schrijft dat dinsdagavond op de website. Eerder spraken het ziekenhuis en minister Edith Schippers van 52 patiëntendossiers, maar dat aantal is dus lager volgens het ziekenhuis.

Een hacker maakte zondag bekend dat de patiëntgegevens van het hospitaal via internet toegankelijk waren doordat ze slecht waren beveiligd. Daardoor lagen de gegevens van honderdduizenden patiënten op straat.

Het ging onder meer om röntgenfoto's, adressen en gegevens over medicatie. Er wordt nog uitgezocht wie precies inzage in de dossiers heeft gehad.

'Heel ernstig'

Schippers noemde het ''heel ernstig dat de gegevens van zoveel patiënten waren in te zien''. Ze zei dit zeer te betreuren. Ze gaat samen met een reeks instanties proberen om herhaling te voorkomen. Ook loopt er een onderzoek naar de gebeurtenissen om te achterhalen wat er precies mis is gegaan.

Het Groene Hart Ziekenhuis kwam eerder niet door een controle van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Later lukte dat wel, maar ook toen waren de patiëntgegevens blijkbaar nog niet goed beschermd. De minister wil nu weten of de controles niet streng genoeg zijn of dat het ziekenhuis in de fout is gegaan. Zodra dat duidelijk is, gaat ze indien nodig maatregelen nemen.

'Houtje-touwtjesystemen'

De minister benadrukte dat de verantwoordelijkheid bij het ziekenhuis ligt. Dit lek heeft volgens haar met het systeem van het hospitaal te maken en niet met het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), waar al jaren over wordt gepraat. Het incident is voor Schippers reden om zo'n nieuw systeem ''naar een hoger plan te tillen''. ''Laten we alsjeblieft een keer een eind maken aan al die houtje-touwtjesystemen'', zei ze.

Overigens heeft het ziekenhuis er inmiddels voor gezorgd dat niemand van buitenaf meer in het systeem kan. Ook zijn alle wachtwoorden aangepast en complexer geworden. Daarnaast houdt een IT-expert in de gaten of er niet opnieuw pogingen worden gedaan om digitaal in te breken.