RIJSWIJK - De persoonsgegevens van de naar schatting 12.500 Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen, staan vanaf vrijdag op internet. De database met alle passagierslijsten vormt het belangrijkste onderdeel van de website 'De Aankomst' die is samengesteld door het Nationaal Archief en het Moluks Historisch Museum.

De eerste negenhonderd Molukkers kwamen op 21 maart 1951 aan in de Rotterdamse haven. In de maanden daarna zouden nog elf grote scheepstransporten volgen. Alle namen en verdere persoonsgegevens van de eerste generatie Molukkers in Nederland zijn via de nieuwe website op te vragen.

De grote belangstelling voor de passagierslijsten wordt volgens het Nationaal Archief mede veroorzaakt door de vele Molukse jongeren die op zoek zijn naar hun 'roots'. Dat bleek al in 2001, tijdens een jubileumexpositie over dit onderwerp in het Moluks Historisch Museum.

Er is twee jaar gewerkt aan het digitaliseren van alle beschikbare lijsten. De vaak summiere informatie over de passagiers is voor de website aangevuld met beschikbaar materiaal uit de archieven van het Commissariaat van Ambonezenzorg (CAZ).