DEN HAAG - De nieuwe regering moet extra inzetten op internetveiligheid, zo schrijft de Cyber Security Raad (CSR) in een brief aan de formateurs.

Verkeer van overheid en vitale onderdelen moeten continu worden gemonitord, wetgeving worden aangepast en er moet extra worden geïnvesteerd, aldus CSR.

In de brief staan zeven adviezen over de internetveiligheid. Het CSR is een adviesorgaan van de regering die strategische adviezen rond internetveiligheid geeft en bestaat uit de Coördinator Terrorismebestrijding, wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven.

Monitoren netwerken

Eén van de adviezen is het actief monitoren van netwerkverkeer bij overheden en vitale sectoren uit het bedrijfsleven. Daarvoor zou een onderdeel bij het National Cyber Security Center moeten komen, waar meteen kan worden ingegrepen als er iets ontdekt is.

Ook moet er actiever informatie worden uitgewisseld en bij dreigingen moet een gezamenlijk beeld worden gemaakt. "Oplossingen voor de onderkende problemen kunnen alleen in gezamenlijkheid en met een goed begrip voor de feitelijke situatie in het digitale domein worden bereikt", schrijft de Raad daarover.

Meer kennis

Verder hamert het adviesorgaan op het belang van bewustwording van en het werken aan vaardigheden voor veilig internetgebruik bij eindgebruikers, die werken bij overheid en andere vitale sectoren.

Naast aanvullende investeringen in opsporing van cybercrime en het beschermen van de infrastructuur moet ook worden geïnvesteerd in het waarborgen van digitale grondrechten. "Een open dialoog over verantwoordelijkheden en bevoegdheden van overheid, wetenschap en
bedrijfsleven op dit terrein is noodzakelijk om te komen tot een integraal veiligheidsconcept".

Investeren

De kosten voor de investeringen moeten volgens de Cyber Security Raad door zowel de overheid als de bedrijven in vitale sectoren worden betaald. "Naast deze extra investeringen - die ook ten laste van het bedrijfsleven komen - zullen mogelijk ook aanpassingen moeten worden doorgevoerd in de toepasselijke (internationale) wet- en regelgeving".

De problematiek is volgens de Raad een gezamenlijke: “Oplossingen voor de onderkende problemen kunnen alleen in gezamenlijkheid en met een goed begrip voor de feitelijke situatie in het digitale domein worden bereikt. Het CSR doet daarom een beroep op alle partijen om hier voldoende en gerichte aandacht aan te schenken.”

Noodzakelijk

Dat het noodzakelijk is meer te doen, staat volgens de briefschrijvers niet ter discussie. Zij wijzen op de afhankelijkheid van technologie, waarbij de hele maatschappij van relatief korte verstoringen al grote hinder kan ondervinden.

"Misbruik van het digitale domein varieert van hacken, via georganiseerde criminaliteit tot spionage en sabotage. Daarnaast ontzeggen bepaalde buitenlandse overheden hun burgers internettoegang of volgen zij het gebruik van de digitale omgeving door haar burgers in
detail", waarschuwt de Cyber Security Raad.

"Ook zijn er partijen die er bij gebaat zijn om bepaalde delen van het digitale domein (tijdelijk)
onbruikbaar te maken. Naast enorme financiële schade staan daardoor ook
burgerrechten op het spel en wordt vertrouwelijke, persoonlijke
informatie gelekt en misbruikt."