LEIDEN - Computervirussen leggen zich steeds vaker toe op dediefstal van vertrouwelijke gegevens. Dat staat in eenhalfjaarlijkse analyse die computerbeveiliger Symantec maandagpubliceerde. In de laatste zes maanden van het vorige jaarconstateerde het bedrijf een vervijfvoudiging.

In de eerste helft van 2003 vormde eenvijfde van de meestgemelde computervirussen een bedreiging voor privacygevoelige envertrouwelijke data. In de tweede helft van het jaar was dit deelgegroeid tot bijna viervijfde.

Waren oudere virussen uit op de diefstal van documenten, hetrecente gevaar ligt in de registratie van toetsenbordaanslagen voorbijvoorbeeld dediefstal van codes en wachtwoorden, aldus Symantecin het internationale rapport. Het beveiligingsbedrijf noemt het de"snelgroeiende dreiging".

Bugbear.B

Het belangrijkste voorbeeld van een virus dat uit is op deheling van vertrouwelijke informatie was Bugbear.B dat wasontworpen om allerlei informatie van de harde schijf vangeïnfecteerde systemen te stelen. Bugbear.B staat op de eerste plekin de toptien van de meestgemelde computervirussen.

Beveiligingsexpert Hensen van Symantec verdenkt vooral spammersvan betrokkenheid bij het ontwerpen van virussen die data stelen."Ze verzamelen informatie om een goed adressenbestand op te kunnenbouwen", aldus Hensen. Anderzijds vermoedt hij dat virusschrijversin een prestigestrijd zijn verwikkeld en elkaar op technischekennis en mogelijkheden willen aftroeven.

In de eerste helft van 2003 stond Nederland op de achtste plaatsvan landen waar de meeste virusaanvallen vandaan komen. In delaatste maanden is Nederland door Australië en Taiwan verdrukt engezakt naar de elfde plaats.

Kwetsbaarheden

Symantec is bezorgd over het gestegen aantal kwetsbaarheden inhet meestgebruikte computerbesturingssysteem Windows.Computerkrakers en virusschrijvers kunnen deze zwakhedenmisbruiken. De belangrijkste reden voor die zorg is de dominantievan producent Microsoft op deze markt.

Het aantal kwetsbaarheden dat deskundigen en hobbyisten hebbenontdekt stabiliseert zich, maar de ernst van de zwaktes is steedsgroter, aldus Symantec. Wel stijgt het aantal gevondenkwetsbaarheden in Internet Explorer (ook Microsoft) fors. De tijdtussen de ontdekking en de ontwikkeling van een oplossing is steedskorter, waardoor een aanval moeilijker te bestrijden is.