AMSTERDAM - Tweederde van de Nederlanders wil niet betalen voor het downloaden van mp3-bestanden. En bijna de helft van de internetters koopt minder of helemaal geen cd's meer. Dit blijkt uit een enquête onder ruim 2600 internetters door de sites mp3.pagina.nl en de Digitale Revolutie.

Van de ondervraagden zegt 87 procent gebruik te maken van peer-to-peerprogramma's, de Napsteralternatieven zoals bijvoorbeeld Kazaa, Gnutella en MusicCity. Procent wil maandelijks best een vergoeding betalen voor het downloaden van muziekbestanden, maar niet meer dan 5 euro per maand. Acht procent heeft er best 10 euro per maand voor over.

Onderzoeksbureau NFO Trendbox heeft een meer algemeen onderzoek uitgevoerd onder 1600 Nederlanders. Daaruit blijkt dat tweederde van de mensen boven de 16 (65%) weleens gebruik maakt van het internet. Van hen zegt 26 procent regelmatig muziekbestanden te downloaden.In de leeftijdscategorie 16 tot en met 24 jaar ligt dit nog hoger, op bijna de helft.

Stichting Brein (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) zegt in een reactie dat de meeste muziekbestanden die binnengehaald worden, illegaal zijn. "Het loopt de spuigaten uit. Het brengt schade toe aan de artiesten en andere rechthebbende auteurs. De verkoopcijfers van cd's gaan hierdoor omlaag", zegt T. Kuik, directeur van de organisatie die piraterij met muziek, films en software onderzoekt.

27 bestanden

Maar liefst 87% betaalt geen stuiver voor het downloaden, althans niet aan de rechthebbenden. Gemiddeld haalt men zo'n 27 bestanden per maand binnen, dit komt overeen met ongeveer twee hele cd's. Dat betekent dat zo'n 2 miljoen mensen elke maand ongeveer 60 miljoen muziekbestanden uitwisselen. Een aardige platenverzameling dus, aldus Trendbox.

Van de ondervraagden uit het mp3-onderzoek van de Digitale Revolutie gaf 48 procent aan minder of helemaal geen cd's meer te kopen vanwege het gratis downloaden. Vier op de tien zien het downloaden van mp3-tjes als een extraatje. Toch geeft elf procent aan juist meer cd's te kopen omdat ze via het uitwisselingsprogramma kennis hebben gemaakt met nieuwe muziek.

/NETNederlanders downloaden vooral omdat het goedkoop isNederlanders zijn tuk op gratis downloaden