AMSTERDAM – GroenLinks wil dat de overheid gaat overstappen op open-sourcesoftware. Dat moet niet alleen licentiekosten besparen, maar ook de beveiliging verbeteren en daardoor de kosten drukken.

Dat stelt GroenLinks-kamerlid Arjan El Fassed tegenover NU.nl.

De inzet van open-sourcesoftware kenmerkt zich doordat vaak niet voor een licentie hoeft te worden betaald. Daarnaast is de broncode beschikbaar, waardoor er meer controle over de programmatuur bestaat.

El Fassed wijst op diverse onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de mogelijke besparingen, waarbij een beperkte analyse van de Algemene Rekenkamer in 2010 becijferde dat er zo’n 88 miljoen op jaarbasis te besparen is. Hierbij zijn de besparingen bij gemeenten niet meegenomen.

Ook wijst hij er op dat een interne raming van Binnenlandse Zaken richting de 3 à 4 miljard euro per jaar gaat. ''Welke correct is weet ik niet, maar het is een forse besparing'', stelt de politicus.

Broncode

Andere besparing zijn volgens El Fassed dat het bezitten van de broncode betekent dat er minder afhankelijkheid is van een leverancier.

''Nederlandse open-source ontwikkelaars krijgen te weinig voet aan de grond bij de overheid doordat grote vaak buitenlandse IT-giganten nogal altijd de voorkeur krijgen. Een overstap van gesloten software naar het stimuleren van opensourcesoftware betekent een stimulans voor de Nederlandse kenniseconomie.''

''Jaarlijks verspilt de overheid veel geld door ICT-problemen, onveiligheid en oneerlijke marktwerking'', meent hij dan ook. ''Veel problemen bij grote ICT-projecten worden door de afhankelijkheid van een handje vol grote IT bedrijven.''

Veiligheid

Een ander voordeel is dat bij veel open-sourcesoftware er minder beveiligingsproblemen zouden spelen. ''In Nederland bestaat nog altijd een monocultuur voor ICT-besturingssystemen. Cyber-criminelen richten zich vooral op software met het grootste marktaandeel'', zegt El Fassed.

Daarbij doelt hij op het overwicht van Microsoft op de PC-markt. Hij wijst op de uitbraak van het Dorifel-virus dat alleen werkt op Widows. ''Meer diversiteit vermindert de kans op besmette systemen en economische schade als gevolg.''

Motie Vendrik

GroenLinks pleit al langer voor het gebruik van open-sourcesoftware. In 2002 wist toenmalig kamerlid Kees Vendrik een motie unaniem door de Tweede Kamer te loodsen die opriep tot het gebruiken van open standaarden en een voorkeur te hebben voor open-sourcesoftware. El Fassed vindt dat daarmee onvoldoende is gebeurd.

Juist nu er bezuinigd moet worden, is het zaak nu opnieuw naar open-source te kijken. ''Als we naar een open overheid willen, dan kan dat niet zonder open standaarden, open data en een impuls voor het gebruik van open source'', aldus El Fassed.

Naast de motie heeft toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk (PvdA) in 2007 geprobeerd in een plan het gebruik van open standaarden bij de overheid te verplichten en open-sourcesoftware een voorkeur te geven.