DEN HAAG - De Piratenpartij wil dat colleges van hogescholen en universiteiten worden opgenomen en op internet worden gezet. 

De partij die meedoet aan de verkiezingen op 12 september maar nu niet in de Tweede Kamer zit, heeft zondag een oproep gedaan aan de onderwijsinstellingen om in het nieuwe studiejaar al hun colleges online te publiceren.

Meer vrije toegang tot informatie is een speerpunt voor de Piratenpartij. Volgens de partij horen colleges voor iedereen toegankelijk te zijn, omdat hogescholen en universiteiten met publiek geld worden betaald.

Studiekeuze

Door de colleges online te publiceren, kan volgens de partij de kennis aan een breder publiek beschikbaar gesteld worden. Bovendien zouden docenten van elkaar kunnen leren als ze zien hoe hun collega's op andere onderwijsinstellingen met de stof omgaan. Ook denkt de partij dat het aankomende studenten helpt een betere studiekeuze te maken.

De Piratenpartij zegt dat als het in de Kamer komt, een wetsvoorstel zal indienen als de onderwijsinstellingen hun colleges niet uit vrije wil onder vrije licentie beschikbaar stellen op internet.