UTRECHT - De internetpagina emule.nl die onder druk vanfilmdistributeur A-Film en de stichting Bescherming RechtenEntertainment Industrie Nederland (Brein) uit de lucht ging, zetzijn activiteiten vanuit Australië voort.

Het adres van deinternetpagina is veranderd in emulenl.com. De distributeur enBrein menen dat de pagina inbreuk maakt op auteursrechten door telinken naar filmbestanden op internet.

Met de extensie .com en door de verhuizing van de inhoud naareen Australische computer omzeilt de internetpagina de Nederlandsewet. "Laat Brein nu maar zien wat ze kunnen. Helemaal niets",aldus de maker donderdag.

Hoge boetes

A-Film sommeerde de Nederlandse internetpagina emule.nl injanuari links naar bestanden van films die de maatschappijdistribueert, te verwijderen. De distributeur dreigde met hogeboetes. Uit de brief die A-Film stuurde bleken vooral de links naarbestanden van de succesvolle trilogie Lord of the Rings in hetverkeerde keelgat geschoten. "Maar ook die links staan weer op denieuwe pagina", legt oprichter M. van Es uit.

Hoewel de pagina is verhuisd, verandert aan de activiteitenniets. Van Es onderhoudt de website nog steeds, al staat deze nietmeer op zijn naam. Ook het handvol vrijwilligers dat hemassisteerde gaat gewoon door. De maker van de internetpagina zegtdat de naamsverandering geen invloed heeft gehad op het aantalbezoekers. Wekelijks kijken 100.000 mensen op emulenl.com.

De jurist van A-Film was donderdag nog niet op de hoogte van denieuwe activiteiten op emulenl.com. Of en hoe de distributeur weerstappen gaat ondernemen, kon hij donderdag daarom nog niet zeggen.Bij de stichting Brein was donderdag niemand bereikbaar.