AMSTERDAM - Op internet kan iedereen sinds donderdag graven in de graven van de Oude Kerk in Amsterdam. Tussen 1300 en 1865 zijn ongeveer tienduizend mensen begraven in het oudste stenen gebouw van de hoofdstad. De Oude Kerk heeft een deel van de grafgegevens nu op www.gravenopinternet.nl gezet.

Met de website hoopt de kerk dat bezoekers meer informatie geven over familie die in de Oude Kerk begraven ligt. De grafgegevens van ruim zesduizend mensen zijn bekend, onder wie de echtgenote van Rembrandt en enkele zeehelden. Van de andere duizenden overledenen die er begraven liggen, heeft de Oude Kerk amper gegevens.

De informatie op de website is gekoppeld aan een overzicht van de zerkenvloer in de kerk. Sommige grafstenen hebben teksten met de namen van de personen die eronder liggen. De meeste zerken hebben echter alleen maar een nummer. Door gegevens uit kerkelijke grafboeken kon de Oude Kerk in veel gevallen achterhalen wie er begraven waren. Onder de vloer zijn ongeveer vier lagen met graven.

De Oude Kerk is voor een deel over een begraafplaats heen gebouwd. Op de plaats waar rond 1300 een altaar stond, is in de grond een primitieve grafkist gevonden. Dit zogeheten boomkistgraf is het vroegst bekende graf van een Amsterdammer. Het oudst bewaarde grafboek van de Oude Kerk vermeldt gegevens vanaf 1523. Na november 1865 is er niemand meer begraven.