DEN HAAG - Bedrijven die veel persoonsgegevens beheren kunnen in de toekomst een boete tegemoet zien als door nalatigheid gegevens op straat komen te liggen.

Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie dat vrijdag door de ministerraad is goedgekeurd.

Het voorstel verplicht bedrijven om datalekken te melden. Het gaat dan om diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens.

Het College bescherming persoonsgegevens (Cpb) zal dan onderzoeken of er sprake is geweest van nalatigheid. Indien dat het geval is kan het Cpb een boete opleggen van maximaal 450.000 euro.

Publieke bedrijven die veel persoonsgegevens beheren zijn bijvoorbeeld de Belastingdienst of uitkeringsinstantie UWV. In de commerciële sector moet dan gedacht worden aan onder meer supermarkten die gegevens bewaren van hun klanten of verwerkers van salarisgegevens.