AMSTERDAM - Voor de it-sector gloort nog maar weinig licht. Ook in 2004 verhoogt het merendeel van de middelgrote en grote ondernemingen in Nederland de uitgaven voor informatietechnologie niet. De totale bestedingen zullen dit jaar met 1 tot 1,5 procent dalen, ongeveer evenveel als in 2003. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Topmanagement en it van Giarte Media Group onder 164 managers die hoge functies in de branche bekleden.

De wat betere verwachtingen voor de economie dit jaar lijken geen enkel effect te hebben op de it-bestedingen. Als er al een bijstelling van de budgetten gedurende het jaar komt, dan zijn er meer ondervraagden die zeggen dat die dan neerwaarts gericht zal zijn dan mensen die verwachten dat het om hogere uitgaven gaat.

Beter rendement

Doordat er de afgelopen jaren flink in de budgetten is gesneden, levert de it bij veel bedrijven nu een beter rendement op. Hogere managers verwachten verdergaande rendementsverbeteringen te kunnen realiseren en zijn geenszins van plan "de druk van de ketel te halen" door meer geld beschikbaar te stellen.

Door de voortdurende aanpassing van de budgetten zien it-leveranciers hun resultaten onder druk staan. Zij hopen dat hierin snel verandering komt. Ondanks het feit dat de budgetten niet stijgen, zijn de meeste ondervraagden wel van mening dat de it-industrie betere tijden tegemoet gaat. Maar nog niet de helft ziet het einde van de malaise dit jaar al in zicht komen.

Strategie

Het uitbesteden van werk is bij veel bedrijven goed bespreekbaar. 'Outsourcing' had enkele jaren geleden nog een vrij negatief imago, maar dat is voorbij. Meer dan de helft van de organisaties heeft de strategie om zoveel mogelijk de it-dienstverlening de deur uit te doen (19 procent) of maakt regelmatig op basis van cijfers de keus iets zelf te doen of uit te besteden.

Het inhuren van mensen, detachering, lijkt uit te raken. Bij een aantrekkende economie zegt maar 3 procent van de ondervraagden van plan te zijn relatief veel extra mensen van buiten in te huren.