AMSTERDAM - Minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) ziet niets in een plan waardoor aanbieders van internetdiensten moeten betalen voor toegang tot het netwerk van providers.

Dat laat Verhagen weten in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij antwoord geeft op diverse vragen rond netneutraliteit.

Europese telecomproviders hebben vorige maand bij de VN een voorstel ingediend om gemakkelijker extra geld kunnen vragen voor het doorgeven van data over mobiele netwerken. Aanbieders als Google, Facebook en Apple zouden dan moeten betalen om hun diensten aan consumenten te kunnen aanbieden.

Netneutraliteit

Verhagen ziet niets in dit plan en stelt dat het bovendien in strijd is met de Nederlandse netneutraliteit. De kans bestaat namelijk dat providers bepaalde diensten niet gaan doorgeven aan klanten.

"Afgiftetarieven, en de onzekerheid over hun toekomstige hoogte, kunnen voor aanbieders van diensten een drempel vormen hun diensten aan te blijven bieden en nieuwe diensten te ontwikkelen", schrijft Verhagen.

"Tevens levert een verrekeningssystematiek waarin kosten via afgiftetarieven in rekening worden gebracht naar verwachting economische minder efficiënte uitkomsten dan tarieven die direct aan de eindgebruikers in rekening worden gebracht."

Afstand nemen

De minister vreest dat in een dergelijk systeem de provider een monopoliepositie zal krijgen omdat er voor een leverancier van een internetdienst geen alternatief is om de consumenten te bereiken. Providers willen een extra vergoeding vanwege de kosten aan het onderhoud van het netwerk.

Verhagen belooft de Kamer als lid van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU), waar het voorstel van de providers is ingediend, te kijken of er een gezamenlijke kritische Europese inbreng mogelijk is.

"Op basis van mijn huidig beeld van wat het voorstel inhoudt, neem ik daar krachtig afstand van", aldus de minister.

Kritiek

Diverse partijen hebben de afgelopen weken kritiek geuit op netneutraliteit in Nederland. Zo zou het principe volgens toezichthouder OPTA niet proportioneel zijn en niet per se het welzijn en de keuze van Nederlanders maximeren.

Verhagen laat weten nog steeds volledig achter netneutraliteit te staan. "Dat onbeperkte toegang tot het gehele internet grote maatschappelijke en economische meerwaarde heeft, is voor providers niet economisch relevant", zo schrijft de minister.

"Van een provider kan niet verwacht worden dat hij uit eigen beweging diensten doorgeeft die zijn eigen verdienmodel beconcurreren. Ik heb daarom onvoldoende vertrouwen dat marktwerking de grote belangen die op het spel staan, borgt."