AMSTERDAM - De politie overtreedt 'op grote schaal' de wet bij het verwerken van persoonsgegevens. De beveiliging is onder de maat, bevoegdheden worden niet gecontroleerd en gegevens worden te lang bewaard.

Dat stelt digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom (BoF) op basis van eigen onderzoek.

De organisatie vroeg via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) verschillende rapporten op en concludeert dat de politie de wet overtreedt bij de bescherming van persoonsgegevens.

De politie heeft sinds een aantal jaren de bevoegdheden voor het verwerken van persoonsgegevens, ook van mensen die niet als verdachte zijn aangemerkt. In de Wet Politiegegevens (Wpg) staat omschreven hoe de politie met die persoonsgegevens moet omgaan.

Normen

Deze normen worden echter niet gehanteerd, meent BoF. "Geen enkel korps voldoet aan alle wettelijke regels", schrijft de organisatie in een persbericht. De Koninklijke Marechaussee zou het slechts scoren door minder dan 20 procent van de normen na te leven.

Overigens ligt er bij de Koninklijke Marechaussee wel een actieplan klaar om de situatie te verbeteren.

Twaalf politiekorpsen voldoen in minstens de helft van de gevallen niet aan het criteria 'voldoet op hoofdlijnen'. Drie korpsen halen deze eis in een kwart van de gevallen niet en de twee grootste korpsen van het land scoren op 20 procent een onvoldoende.

Gelderland-Midden scoort van alle korpsen het slechtst. Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond presteren juist het best.

Controle

Als voorbeeld noemt BoF dat de politie de persoonsgegevens niet voldoende beveiligt. Zo zouden 'gevoelige gegevens' door een gebrek aan werkbare systemen opgeslagen worden in eigen of gedeelde directories waar controle op wie toegang heeft ontbreekt.

Daarnaast wordt over het algemeen slecht bijgehouden of personen bevoegd zijn om de gegevens te raadplegen en worden data te lang bewaard.

Op dit moment moeten korpsen elke vier jaar controleren of ze aan de eisen voldoen en dit rapporteren. BoF wil dat er ieder jaar gecontroleerd wordt. De politie heeft nog niet gereageerd op de bevindingen.

Alle cijfers en het volledig onderzoek van de organisatie zijn te vinden op de website.

De gegevens zijn afkomstig van BOF. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen