DEN HAAG - Het ministerie van Binnenlandse Zaken vraagt mensen mee te denken over wijzigingen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Een van de voorgenomen wijzigingen is dat onredelijke verzoeken in het kader van de Wob niet meer in behandeling zouden moeten worden genomen. Bestuursorganen moeten volgens het ministerie "zeker in tijden van bezuinigingen niet onnodig worden belast".

Daarom wordt in het wetsvoorstel voorgesteld zulke verzoeken niet meer op te pakken. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevallen waarin wel duidelijk is dat er alleen maar een verzoek wordt gedaan om de overheid dwars te zitten.

Iedereen kan op dat plan reageren via een website. ''Openbaarheid van overheidsinformatie is en blijft het uitgangspunt'', zo wordt benadrukt, maar het belang van openbaarheid moet in verhouding staan tot de investering in tijd en geld.

Apps

Het wetsvoorstel moet het tegelijk gemakkelijker maken voor burgers om openbare overheidsinformatie te (her)gebruiken voor toepassingen in bijvoorbeeld apps. Zo wordt geregeld dat de overheid geen voorwaarden aan dit gebruik mag stellen, en dat alleen kosten voor reproductie en levering in rekening worden gebracht.

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner schreef ruim een jaar geleden al aan de Tweede Kamer dat wat hem betreft 'oneigenlijk' gebruik van de Wob moest worden aangepakt.