DEN HAAG - Vanaf 2016 komt er één digitale kaart van Nederland waarop alle topografische gegevens te zien zijn.

Het kabinet stemde daartoe vrijdag in met een voorstel van minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur. De nieuwe kaart wordt vrij beschikbaar voor iedereen.

De nieuwe kaart, de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), moet diverse bestaande digitale kaarten gaan vervangen. De BGT moet er voor zorgen dat topografische gegevens zoals wegen, spoorwegen, bouwwerken, water en terreinen op eenzelfde manier worden vastgelegd.

Op dit moment werken verschillende overheden nog met eigen digitale gegevens. De data voor de BGT worden aangeleverd door onder meer gemeenten, provincies, ministerie van Defensie, Prorail en Rijkswaterstaat.

Het kabinet hoopt met de nieuwe kaart te voorkomen dat verschillende overheden hetzelfde werk doen.