BREDA - Het Nederlandse leger gaat in de toekomst zelf internetaanvallen uitvoeren om tegenstanders uit te schakelen. Ook wil Defensie hackers inzetten.

Dat zegt Minister Hans Hillen (Defensie) woensdag in Breda tijdens de opening van het Cybersymposium op de Nederlandse Defensie Academy. Later woensdag zal hij zijn Cyberstrategie naar de Tweede Kamer sturen.

Voor de minister is digitale veiligheid en oorlogsvoering van vitaal belang.

Opvallend in de strategie is het aanvallende karakter. Het ministerie van Oorlog werd ooit omgedoopt tot het ministerie van Defensie, maar voor de digitale ambities wordt actief oorlog voeren niet langer uitgesloten. De minister roept daarvoor het Cyber Defense Commando in het leven.

Uitschakelen

"Als zwaardmacht moet de krijgsmacht naar mijn overtuiging ook in het digitale domein offensief kunnen optreden. Het uitschakelen van een tegenstander blijft de bijzondere taak van de krijgsmacht. Ook in het digitale domein", stelt Hillen.

"Kennis van offensieve methoden en technieken is bovendien noodzakelijk voor het versterken van de digitale weerbaarheid."

Geheime dienst

Om goed oorlogsvoering te kunnen bedrijven, leunt Hillen op de kunde van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). "Bij het ontwikkelen van de offensieve operationele capaciteiten van de krijgsmacht zal gebruik worden gemaakt van kennis en capaciteit van de MIVD", stelt hij.

"De Commandant der Strijdkrachten kan de offensieve middelen op grond van een mandaat van de regering in een militaire operatie inzetten."

Rol MIVD

De rol van de MIVD wordt hiervoor ook verder uitgebreid. "Het bezitten van een hoogwaardige inlichtingenpositie in het digitale domein is nodig voor zowel de bescherming van de eigen infrastructuur als het uitvoeren van operaties", betoogt Hillen.

"Zij (de MIVD, red.) moeten inzicht hebben in zowel de technische dreiging als in de intenties van aanvallers. Ook zullen zij over het vermogen moeten beschikken om pogingen tot digitale spionage te verstoren en te stoppen."

Hackers

Belangrijk is volgens de minister dat het leger innoveert. Zo komt er een cyberleerstoel op de Nederlandse Defensie Academie, wordt er geïnvesteerd in onderzoek en komt er een cyberlab en testomgeving om aanvallen te simuleren.

Defensie moet bovendien eerst aan kennis zien te komen en kijkt daarvoor ook naar hackers. "Onze krijgsmacht stelt zich nadrukkelijk open voor mensen die digitale kennis in huis hebben, maar waar de overheid nog te weinig gebruik van maakt: de 'white hat hacker'-community, ofwel de bonafide hackers", vertelt Hillen.

"Zij wijzen ons vaak op lekken. Daar moeten we niet boos om worden, maar gebruik van maken, want zo maken we elkaar sterker. Waarom zou een 'white hat hacker' zich niet willen inzetten om te helpen bij de verdediging van zijn eigen land? Zeker als hij daarvoor niet door de modder hoeft te kruipen, maar achter zijn computer kan blijven zitten."

Een white hat hacker wordt ook wel omschreven als ethische hacker. Zij hebben geen kwade bedoelingen, maar willen over het algemeen beveiliging verbeteren door lekken aan te tonen.

Afhankelijk

Dat zo fors wordt ingezet op de Defensie Cyber Strategie is volgens Hillen logisch. "Ook de commandovoering en de logistieke ondersteuning leunen zwaar op digitale systemen", meent hij.

"De krijgsmacht is bijna net zo afhankelijk van ICT als Bol.com. Zonder digitale middelen kan zowel onze samenleving als onze krijgsmacht nauwelijks meer functioneren. Zij zijn van levensbelang geworden."

De Defensie Cyber Strategie heeft verder ook aandacht voor betere verdediging en de opleiding van militairen, zodat zij bewuster met technologie omgaan.