SAN FRANCISCO - Op een speciaal gebouwde website kunnen mensen informatie delen en vinden over talen of dialecten die dreigen te verdwijnen.

Dat maakte de internetgigant woensdag (lokale tijd) bekend op zijn weblog.

Het bedrijf werkt voor haar 'Bedreigde Talenproject' samen met wetenschappers en onderzoekers.

Volgens Werelderfgoedorganisatie Unesco wordt binnen Nederland het West-Friese dialect met uitsterven bedreigd.

Verschuiving

''Het probleem is dat de verhouding met het Nederlands verschuift. De Friese bevolking is de afgelopen decennia gegroeid, maar het aantal sprekers groeide minder snel: ik schat dat tegenwoordig 75 procent van de Friezen het kan spreken", aldus Anne Popkema, docent Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hij heeft wel een vermoeden waar de terugloop door veroorzaakt wordt. ''Ouders voeden hun kinderen niet meer tweetalig op. Ze denken dat er geen twee talen in dat kleine kinderhoofdje passen, wat natuurlijk onzin is.”

Op provinciaal niveau worden er pogingen ondernomen om ouders van de Friese taal te charmeren. ''Bij de geboorteaangifte krijgen ouders een zogenoemd ‘taaltaske’ mee met onder andere kinderboekjes in het Fries, en krijgt de taal op scholen aandacht.”

Popkema denkt echter dat deze aanpak te fragmentarisch is om echt effect te hebben. ''Zolang het Fries niet een stevige plaats krijgt in het lager en middelbaar onderwijs, is het dweilen met de kraan open."

Verdwijnen

Volgens experts worden er op de wereld ongeveer 6900 talen en dialecten gesproken.

De helft daarvan dreigt te verdwijnen. In België neemt het aantal mensen dat het West-Vlaamse dialect beheerst snel af. Google noemde het documenteren van talen ''een belangrijke stap om culturele diversiteit te behouden, de kennis van ouderen te eren en de jeugd te versterken''.