BRUSSEL - Het Europees Parlement schaart zich achter de rechtszaak van parlementslid Sophie in ’t Veld (D66) om meer openheid over ACTA te krijgen. Nederland mengt zich niet in de strijd.

In ’t Veld probeert sinds 2008 documenten over de Anti-Counterfeiting Trade Agreement in handen te krijgen. Het verdrag is namelijk in het diepste geheim uitonderhandeld.

Een deel van de documenten heeft zij inmiddels verkregen en met NU.nl gedeeld. Daarin waren delen die eigenlijk onherkenbaar moesten worden gemaakt per ongeluk gemarkeerd. Zo werd duidelijk dat de VS een flinke vinger in de pap heeft.

Rechtszaak

In ’t Veld heeft echter niet alle informatie gekregen. Omdat de Europese Commissie weigert inhoudelijke informatie openbaar te maken, is de Europarlementariër naar de rechter gestapt. Ze voert de zaak als privépersoon, maar krijgt nu hulp van het Europees Parlement.

De Commissie Juridische Zaken voegt zich nu aan de kant van politica.

Symbolisch

Volgens In ’t Veld is de waarde vooral symbolisch, omdat voor de rechters nu duidelijk is dat ook het parlement van mening is dat documenten over het geheimzinnige verdrag openbaar moeten worden. Zij hekelt het gebrek aan transparantie. "Op alle terreinen loopt het helemaal vast. Als wij dit winnen is dat winst voor de burger", zegt ze tegenover NU.nl.

ACTA is een verdrag dat namaakartikelen tegen moet gaan. Piraterij op internet is een deel van het verdrag en direct ook het meest controversiële. Gevreesd wordt voor vergaande maatregelen en een inperking van de vrijheid van meningsuiting.

Geen Nederland

Nederland heeft altijd gezegd voor meer transparantie te zijn. Maar desgevraagd laat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie weten dat het niet van plan is de zaak van In ’t Veld te steunen.

De politica reageert geprikkeld op dat nieuws. Ze haalt uit naar het CDA dat een belangrijke rol speelt bij ACTA en recentelijk opriep voor een transparant Europa. "Als Van Haersma Buma echt een transparant Europa wil dan moet hij daarvoor pleiten bij zijn kabinet om de zaak te steunen. Er is geen enkel beletsel en Nederland kan het gewoon doen."