AMSTERDAM - Bewoners van de regio's Rijnmond, IJmond en Nijmegen kunnen sinds zondag op internet bekijken hoe groot de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door bedrijven is. De twaalf provinciale Milieufederaties en de Stichting Natuur en Milieu willen mensen zodoende inzicht geven over de hoeveelheid schadelijke stoffen in hun woonomgeving.

De site rechtomteweten.nl is geboren uit onvrede over de overheid. Volgens woordvoerder Eric van Kaathoven van de Gelderse Milieufederatie worden mensen nu nog te weinig geïnformeerd over kankerverwekkende stoffen in de lucht. "Je kunt als milieubeweging twee dingen doen: roepen vanuit de zijlijn of zelf aantonen dat je ook echt iets kunt doen. Voor dat laatste hebben wij gekozen", verklaart hij de website.

De in kaart gebrachte gegevens laten vooralsnog geen daadwerkelijke overtredingen zien. "De bedrijven blijven binnen de gestelde grenswaarden. Wel worden de streefwaarden in de regio's Rijnmond en IJmond overtreden", stelt Van Kaathoven. De overheid streeft ernaar dat niet meer dan één de tien miljoen personen overlijdt aan de gevolgen van kankerverwekkende stoffen. In de genoemde regio's zijn dit er nog zes op de tien miljoen.

Het gaat vooralsnog om een proefproject dat zeker een jaar gaat draaien. Er is bewust voor deze drie regio's gekozen omdat industrie hier vaak voorkomt in de buurt van veel woongebieden. "We hadden er ook voor kunnen kiezen meerdere regio's te pakken, maar op deze manier kon de informatie intensief verwerkt worden en zijn de gegevens echt gedetailleerd", aldus Van Kaathoven.

Bang voor boze reacties van bedrijven zijn de oprichters van de site niet. "Sterker nog, de directeur van de afvalverbranding in Nijmegen zit zelfs in het comité van aanbeveling. Hij vindt dat mensen het recht hebben om te weten of er iets aan de hand is. Het project wordt voor een deel gefinancierd door de overheid. Zo worden gebruik gemaakt van cijfers van de overheid. Verder heeft het ministerie van VROM een subsidie verleend van ongeveer 50.000 euro.