AMSTERDAM - Het tekort aan ict-experts is zo nijpend dat de overheid pas op de plaats moet durven maken. Voordat de overheid aan een nieuw project begint, kan beter worden begonnen met het op orde krijgen van de al bestaande systemen. 

Dat zegt Steven Luitjens in NRC Handelsblad. Hij is directeur van Logius, de ict-organisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De overheid heeft volgens hem enorme plannen met het verder toepassen van ict. Zo is de bestrijding van cybercriminaliteit onlangs tot speerpunt uitgeroepen. Uitkeringsinstantie UWV wil overschakelen op digitale dienstverlening aan werklozen om op werkcoaches te bezuinigen.

Plannen

Het ministerie van Volksgezondheid probeert het Elektronisch Patiënten Dossier weer op de rails te krijgen. De Belastingdienst en andere uitvoeringsorganisaties willen het werk van ontslagen ambtenaren door computers laten doen.

Bij veel nieuwe ideeën zou de praktische uitvoerbaarheid te vaak op de tweede plaats belanden. Luitjens wijst op ambitieuze plannen voor de toepassing van ict in transport en logistiek, terwijl een storing de haven van Rotterdam in december nog platlegde.

Investeren

Schepen konden toen niet uitvaren en vrachtwagens niet vertrekken. "We kunnen beter eerst zulke incidenten voorkomen." Luitjens vindt dat snel nieuwe opleidingen moeten worden opgezet. Met universiteiten moeten afspraken worden gemaakt zodat meer mensen worden opgeleid. "Er zijn genoeg jongeren die geïnteresseerd zijn."

De overheid en het bedrijfsleven hadden volgens hem veel eerder moeten investeren in het 'domweg' runnen van ict-systemen en het opleiden van mensen. "Niets is zo hip als iets nieuws ontwikkelen. Maar het beheren van bestaande systemen is toch echt de eerste prioriteit voor wie nuchter nadenkt."