DEN HAAG – De Piratenpartij is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter over The Pirate Bay. Er is volgens de partij te veel gekeken naar auteursrecht en niet naar andere wetgeving.

Dat bevestigt Piratenpartij-voorman Dirk Poot tegenover NU.nl.

De politici hadden op hun website verwijzingen naar diverse proxies staan, waardoor internetters ondanks een verplicht filter bij internetproviders toch bij de website The Pirate Bay konden komen. Op 10 mei oordeelde (.pdf) de rechtbank in Den Haag dat deze verwijzingen verwijderd moesten worden.

Hoger beroep

De Piratenpartij heeft tegen deze uitspraak beroep aangetekend en dat gisteren aan de tegenpartij, Stichting Brein, bekendgemaakt. De kern van het bezwaar is dat alleen maar naar het auteursrecht is gekeken, terwijl het volgens de piraten ook gaat om vrijheid van meningsuiting en het recht op nieuwsgaring.

De Piratenpartij weet niet of er in hoger beroep een andere uitslag komt. “Ik vrees dat het uiteindelijk bij het Europese Hof van Justitie uitkomt”, stelt Poot. Hij wijst erop dat in België met de evenknie van Brein, Sabam, iets vergelijkbaars gebeurde. Daar werd filteren verplicht, maar het Europese Hof oordeelde dat filteren niet door de beugel kon.

Verkeerde specialisme

“Wij hebben het gevoel dat deze rechter op geen enkele manier voorbij het auteursrecht kan kijken. Hij wil het misschien wel, maar kan het niet”, stelt Poot tegenover NU.nl. Dat komt volgens hem omdat de rechter in Den Haag gespecialiseerd is in intellectueel eigendom.

“Het is best goed een gespecialiseerde rechtbank te hebben als het over één issue gaat, maar niet als het over meer gaat”, legt Poot uit. “Het is alsof je bij een chirurg op de tafel ligt die gespecialiseerd is in handoperaties, terwijl je een openhartoperatie nodig hebt.”

Politieke uitspraak

Een ander punt dat gevoelig ligt is dat de rechter bij de feiten werd gesteld dat de Piratenpartij‘een drastische verandering van de Nederlandse rechtsorde nastreeft’. De rechter schreef in het feitenrelaas: Zo maakt zij zich onder andere hard voor het afschaffen van de Nederlandse intellectuele eigendomsrechten (in de huidige vorm), “vrij gebruik van, en toegang tot, informatie en technologie; en transparantie van het politieke bestel, overheden en andere machtsconcentraties”.

Volgens Poot is dat ten onrechte en is het streven naar veranderingen in de wet iets wat alle politieke partijen willen. Volgens hem ontbreekt het bij de magistraten vaak ook aan begrip van internet. “We hebben ons echt verbaasd in de rechtbank hoe weinig de rechter van internet wist.”

Stichting Brein pakt al langer verwijzingen naar proxies voor The Pirate Bay via de rechter aan. Alleen bij de breedgepubliceerde proxy van GeenStijl zijn er voor zover bekend nog geen stappen genomen.

Brein reageerde niet op een verzoek om commentaar.