SAN JOSE - De wereldwijde export van afgedankte computers en consumentenelektronica zorgt in ontwikkelingslanden voor milieuvervuiling en problemen met de gezondheid. Dat blijkt uit een studie van vijf milieuorganisaties, waaronder Silicon Valley Toxic Coalition en Basel Action Network.

De milieubewegingen hebben geen exacte cijfers over de hoeveelheid afval die jaarlijks richting Derde Wereld gaat. Maar volgens schattingen van Amerikaanse autoriteiten blijkt dat tussen en 2004 315 miljoen computers zijn of worden afgedankt. Een kleurenmonitor of televisie bevat 1,8 tot 3,6 kilo lood. Dit giftige metaal kan in het milieu terechtkomen als de apparaten illegaal worden gedumpt.

De onderzoekers noemen onder de Verenigde Staten als voorbeeld. Uit dat land worden grote hoeveelheden afgedankte computers uit de Verenigde Staten naar China, India, Pakistan en andere ontwikkelingslanden geëxporteerd. Daar worden ze uit elkaar gehaald, waarbij allerlei giftige stoffen kunnen vrijkomen. Mens en milieu lopen daardoor gevaar. Volgens de opstellers verdwijnt meer dan de helft van het elektronische afval in de VS in containers met bestemming Derde Wereld. Daar worden ze opnieuw gebruikt of gerecycled. De milieuwetgeving stelt er vaak weinig voor.

Grote partijen afval worden in het zuiden van China op open velden verbrand en langs rivieren uitgeladen. Het gif komt in het grondwater terecht. De vervuiling is er zo groot dat er nu schoon drinkwater uit andere regio's moet komen.

Volgens de onderzoekers trekken de VS zich niets aan van een internationale overeenkomst die de uitvoer van gevaarlijke stoffen naar ontwikkelingslanden verbiedt. De overige industrielanden houden zich wel aan het verdrag.