NIJMEGEN - De website www.rechtomteweten.nl brengt vanaf zondag in kaart welke gezondheidsrisico's de industrie in de regio's Rijnmond, IJmond en Nijmegen met zich mee brengt. Bewoners van die regio's kunnen onder meer aan de hand van hun postcode zien of zij meer risico op kanker lopen.

De site is een initiatief van de twaalf provinciale milieufederaties, de Stichting Natuur en Milieu en de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN).

Volgens de initiatiefnemers hebben de bewoners van de betrokken regio's het recht om te weten welke gevolgen de industrie in hun omgeving voor de gezondheid kan hebben. Het is de vraag of de overheid de burgers voldoende informeert over de gezondheidsrisico's, veroorzaakt door schadelijke stoffen, aldus de initiatiefnemers.

Er is gekozen voor Rijnmond, de IJmond en het gebied rond Nijmegen en Beuningen omdat zich daar zware industrie bevindt. In het Rijnmondgebied gaat het om raffinaderijen, in de IJmond om de hoogovens van IJmuiden en bij Nijmegen om een ijzergieterij, afvalverbrander en kolencentrale. De Katholieke Universiteit Nijmegen heeft de risico's in kaart gebracht.

De Europese Unie introduceerde maandag een nieuwe website waarop iedereen alle milieuvervuilende bedrijven in de EU kan opsporen. Door te klikken op een kaartje verschijnen in beeld de bedrijven, variërend van chemische fabrieken tot grote kippenfokkerijen, en wat ze uitstoten.