AMSTERDAM – Er zijn voldoende mogelijkheden om internet te laten filteren op grond van ideële of opvoedkundige motieven ondanks het netneutraliteitsprincipe. Een aparte uitzondering is onnodig.

Dat stelt minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer.

Tijdens het debat in de Eerste Kamer eerder deze week hadden ChristenUnie, het CDA, de SP, de VVD en SGP daarover een motie ingediend. Uiteindelijk werd de nieuwe Telecomwet inclusief netneutraliteit door een meerderheid aangenomen.

Verhagen schrijft dat er diverse mogelijkheden zijn om toch websites te laten filteren die op basis van ideële motieven niet gewenst zijn. Als voorbeelden geeft de minister filters vanwege levensbeschouwelijke overtuiging of ter bescherming van kinderen.

Filtersoftware

In de brief noemt Verhagen bijvoorbeeld het installeren van filtersoftware of het filteren via een proxyserver. Zolang de providers hetzelfde bedrag rekenen en altijd de dienst zónder een filter aanbieden is er geen probleem.

"Ook als artikel 7.4a van de Telecommunicatiewet in werking is getreden zijn er met andere woorden verschillende manieren waarop effectief kan worden voorzien in de behoefte van groepen internetgebruikers aan filtering op opvoedkundige of ideële motieven", stelt de minister.

Uitzondering onnodig

"De netneutraliteitsbepaling staat alleen niet toe dat een provider op netwerkniveau de voor deze internetgebruikers ongewenste websites blokkeert." Verhagen acht een aparte uitzondering op de netneutraliteit onnodig.

Wel schrijft hij: "Mocht u hier toch anders over denken, en een bijzondere uitzondering op de netneutraliteit voor filtering op verzoek noodzakelijk achten, ben ik bereid hiertoe een wetsvoorstel voor te bereiden voor behandeling in de Tweede Kamer."

Het standpunt van Verhagen heeft geen invloed op de blokkade op The Pirate Bay. Die is door een rechter opgelegd en gaat dus buiten netneutraliteit om.