BRUSSEL - Met een nieuwe website kan iedereen allemilieuvervuilende bedrijven in de Europese Unie opsporen. Door teklikken op een kaartje verschijnen in beeld de bedrijven, variërendvan chemische fabrieken tot grote kippenfokkerijen, en wat zeuitstoten.

Met de maandag in gebruik genomem website (www.eper.cec.eu.int)wil EU-commissaris Wallström (Milieu) burgers een wapen in handengeven. "Met deze kennis kunnen ze druk uitoefenen op politici enindustrie", meent Wallström. Het Europees Milieuagentschap heeftde informatie verzameld.