AMSTERDAM - Bij het aftappen van sociale media door politie en justitie wordt niet bijgehouden of de instanties ook aan de persoon laten weten dat de gegevens opgevraagd zijn.

Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) op vragen van GroenLinks-Kamerlid Arjan El Fassed.

Bovendien weigert Teeven opnieuw inzicht te geven in hoe vaak er überhaupt gegevens opgevraagd worden via sociale media. Het is bekend dat Nederland in Europa koploper is wat betreft het opvragen van telecomgegevens.

Risico

Het ministerie van Veiligheid en Justitie weigert echter inzicht te geven in hoe vaak dat via sociale media gebeurt omdat 'het niet in belang van de opsporing is'. "Onder meer omdat het risico bestaat dat personen hun gedrag op deze informatie gaan afstemmen", aldus Teeven.

Dat Google al bekendmaakt uit welke land hoeveel aanvragen komen en hoe vaak daaraan voldaan wordt, wordt door Teeven van de hand gewezen. In dat geval zouden 'in mindere maten' dezelfde bezwaren gelden.

Naleving

Naar nu blijkt wordt naleving van de notificatieplicht niet bijgehouden. Politie en justitie moeten Nederlanders laten weten als hun informatie opgevraagd is, maar of dit gebeurt wordt niet in een gecentraliseerd systeem opgeslagen.

Wel stelt Teeven dat de hoofden van de parketten nogmaals gewezen zijn op het belang van naleving van de notificatieplicht.

Niet tevreden

El Fassed is nog steeds niet tevreden: "Niet alleen is vanuit de rechtszekerheid van belang om te weten hoe vaak sociale media afgetapt worden, ook is het van belang te kunnen controleren op dit op de juiste wijze gebeurt."

"Het moet bekend worden of vaker privéberichten via sociale media worden afgetapt dan aanvankelijk gedacht, zonder dat belanghebbenden daar weet van hebben." Het GroenLinks-Kamerlid overweegt nog een motie in te dienen.

Bij NUjij, het reactieplatform van NU.nl, worden gebruikers door de beheerders ingelicht als de politie om informatie komt vragen.