DEN HAAG – De Tweede Kamer wil dat er bij overheidsinstellingen een betere beveiliging komt om cybercrime te voorkomen. Dat bleek donderdag uit een debat over ingediende moties omtrent digitale veiligeheid.

DigiD moet volgens de politie snel veiliger worden. Ook moet de overheid terughoudender zijn in het verstrekken van persoonsgegevens aan niet-overheden.

Zo willen PvdA en SP dat er een ‘digitaal paspoort’ wordt ingevoerd dat DigiD opvolgt. Liesbeth Spies, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zou dan moeten onderzoeken hoe dit ‘paspoort’ verder ook te gebruiken is.

De SP en GroenLinks willen dat de regering extra energie steekt in de beveiliging van de organisaties die DigiD accepteren. Ook moeten die organisaties wat hun betreft nog dit jaar een beveiligingsassessment ondergaan.

Beschermen

De PVV vraagt de privacy van burgers beter te laten beschermen door gemeenten. De partij wil dat er minder snel informatie uit de Gemeentelijk Basisadministratie wordt gedeeld met andere organisaties.  

D66 dringt in een motie aan op het melden van incidenten bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die kan vervolgens besluiten een onderzoek te starten. Momenteel doet de raad al onderzoek naar de hack bij Diginotar.

De kamer stemt over de moties na het debat over de begroting voor 2013 donderdagavond.