AMSTERDAM – ACTA is niet het juiste middel om piratenrij tegen te gaan. Dat stelt David Martin, een door het Europees Parlement aangewezen rapporteur in een advies over het internationale verdrag.

ACTA zou niet duidelijk genoeg zijn over de bescherming van de burgers, en dan met name het bewaken van de privacy. 

Europa moet wel zijn intellectueel eigendom kunnen beschermen, maar niet op deze manier. Martin vindt dat er nieuwe onderhandelingen moeten komen.

"Europa kan concurreren op het gebied van innovatie en creativiteit, en om dat te blijven doen, moet het intellectueel eigendom worden beschermd," zegt Martin. Hij voegt eraan toe dat hij hoopt dat Europa met een nieuw voorstel komt op dat gebied.

Eerder liet de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) zich kritisch uit over ACTA.