REDMOND – In Nederland staat in de tweede helft van 2011 ineens relatief veel meer malware op pc’s dan gemiddeld in de wereld. De opkomst van de trojan EyeStye is daar voor een groot deel de oorzaak van.

Dat blijkt uit het halfjaarlijke Security Intelligens Report van Microsoft.

In Nederland waren in het vierde kwartaal van 2011 van elke 1000 pc’s er 13,1 besmet met malware. In het derde kwartaal waren dat slechts 6,6 pc’s en aan het begin van 2011 zelfs 4,6.

Door de explosieve stijging zit Nederland inmiddels ook ruim boven het gemiddelde van 7,1 besmette pc’s per 1000. Het gemiddelde nam over dezelfde periode zelf af. In de landen om ons heen is overigens niet dezelfde stijging te zien.

xx

Alleen Oostenrijk en Italië zien een significante toename van het aantal besmette pc’s. Scandinavische landen blijven juist weer opvallend goed presteren.

EyeStye

Tim Rains, topman op de beveiligingsafdeling van Microsoft, legt tegenover NU.nl uit dat de stijging in Nederland vooral veroorzaakt wordt door de trojan EyeStye. Deze trojan is verantwoordelijk voor ruim 16 procent van alle besmettingen in ons land.

EyeStye kwam volgens Rains voor de laatste drie maanden van 2011 bijna niet in Nederland voor. Een verklaring voor de opmars juist in Nederland heeft hij echter niet. Ook is nog niet bekend welke eventuele schade er in Nederland geleden is.

 Als de trojan eenmaal op een pc staat steelt hij inloggegevens die vervolgens kunnen worden doorgestuurd zodat het systeem ook open staat voor andere aanvallen.

Conficker

Microsoft concludeert ook dat een oude worm met de naam Conficker nog steeds op bijzonder veel computers aanwezig is. 1,7 miljoen pc's wereldwijd zijn besmet met de worm. Dit komt hoofdzakelijk voor bij bedrijven en de worm kan binnenkomen door zwakke wachtwoorden en niet bijgewerkte software. 

Er gaat echter geen directe dreiging van Conficker uit omdat de worm niets doet.